Datadrevet innsikt gir fordeler for våre kunder

Ved å systematisk samle inn og analysere data har vi avdekket nøkkelkarakteristikkene som utgjør en vellykket rekrutteringsprosess, noe som gjør oss i stand til å optimalisere vår tilnærming og oppnå bedre resultater.

Vi har også utviklet et metodeverk for å lage treffsikre rekrutteringsprosesser, slik at suksessen kan gjentas. Vi vet hvordan ulike annonsetyper, kanaler og landingssider påvirker ansettelser, og ikke bare hvordan det påvirker «det første klikket».

PwC har – på oppdrag for IoP - gjennomført en rekke intervjuer med personer som har jobbet med rekruttering, både i linjen, i større rekrutteringsselskaper og kunder av IoP. Fellesnevneren er at det er krevende å se «helhetsbildet» av pågående rekrutteringer, noe som resulterer i mye tidbruk på å sammenstille rapporter til ledermøter.

I tillegg er det et ønske å kunne prognostisere forventede ansettelser for å iverksette nødvendige tiltak for å øke tilfanget av kandidater. Flere er også interessert i å få et oppdatert bilde av hva man betaler på annonseflatene, samt gjøre lette analyser, som for eksempel på hvilket tidspunkt det er mest effektivt å rekruttere på.

Portable communications device

Vi utvikler for tiden et verktøy for å effektivisere rekrutteringsprosessen, gi verdifull innsikt i kandidatadferd og muliggjøre mer effektiv benchmarking mot konkurrenter på sikt.

Med dette verktøyet vil vi være i stand til å ta flere datadrevne beslutninger om rekruttering og målrette innsatsen mer effektivt enn konkurrentene.

Verktøyet vil gi sanntidsdata om kandidatadferd, slik at vi kan justere rekrutteringsstrategiene våre etter behov. Det vil også gi oss tall som time-to-hire og cost-per-hire, slik at vi kan holde oss konkurransedyktige og forbedre prosessene våre over tid.

Colorfulness, Font, Line

IoP skal være ledende innen data-drevet rekruttering

IoP anerkjenner at å jobbe datadrevet har hjulpet oss med å bli mer effektive, og vi anerkjenner at disse innsiktene er vårt konkurransefortrinn. Vi har beviselig laget de mest treffsikre rekrutterings-prosessene. Vi vet hvordan ulike annonsetyper, kanaler og landingssider påvirker ansettelser, og ikke bare hvordan det påvirker «det første klikket».

Vi har innsikt i hva som bør kommuniseres for å nå ulike målgrupper, hvilke medier som effektivt treffer de rette kandidatene, samt når på dagen, hvilken ukedag og når på året det er mest hensiktsmessig å annonsere.

Se hvordan vi jobber

Portable communications device

PwC har – på oppdrag for IoP - gjennomført en rekke intervjuer med personer som har jobbet med rekruttering, både i linjen, i større rekrutteringsselskaper og kunder av IoP. Fellesnevneren er at det er krevende å se «helhetsbildet» av pågående rekrutteringer, noe som resulterer i mye tidbruk på å sammenstille rapporter til ledermøter.

I tillegg er det et ønske å kunne prognotisere forventede ansettelser for å iverksette nødvendige tiltak for å øke kandidat-tilfanget. Flere er også interessert i å få et oppdatert bilde av hva man betaler på annonseflatene, samt gjøre lette analyser på f.eks. hvilket tidspunkt det er mest effektivt å rekruttere på.

Portable communications device

CTO i IoP utvikler nå et konkret verktøy, som vil gi et live bilde av rekrutteringsløpene, gi nødvendig innsikt for mer målrettede rekrutteringer samt mulighetene til å benchmarke mot andre aktører i bransjen.