Vi har hjulpet flere virksomheter som tidligere har hatt utfordringer med å få tak i de rette kandidatene, blant annet Røde Kors og Kredinor. Hemmeligheten ligger i en kombinasjon av teknologi, innhold og rekrutteringskompetanse.

Nysgjerrig på hvordan vi skaper suksess?

8 av 10 virksomheter sliter med å få tak i rett kompetanse

Dress shirt, Daytime, Eye, Smile, Human, Sleeve
Flash photography, Fashion design, Smile, Lip, Hairstyle, Eye, Happy, Dress
Smile, Sleeve, Happy

Les mer

Les mer

Kampen om de skarpeste hodene hardner til. I jakten på de beste jobber vi strategisk med innsikt, teknologi og innhold.

Strategi

Kampen om de beste hodene hardner til

Mange virksomheter opplever «The war of talent». Innenfor noen yrkesgrupper er det mangel på folk, noen ansatte bytter arbeidsgiver oftere enn før, og selskaper må dermed ansette i høyre takt enn tidligere. Det er ikke lenger arbeidsgivers marked, men snarere arbeidstakernes.

Den tradisjonelle rekrutteringsmodellen er ikke lenger bærekraftig, og virksomheter blir tvunget til å tenke nytt.

Hvordan vinne «The war for talent» gjennom nytekning og innovasjon

For å vinne kampen om de beste hodene, kreves nytenkning, innovasjon og ikke minst evne til å presentere egen virksomhet som attraktiv arbeidsgiver.

Gjennom å arbeide strategisk med krevende kunder har vi, sammen med våre kunder, bevist at det er mulig å vinne kampen om talentene – på både kort og lang sikt.

Vi har sett viktigheten av lav inngangsbarriere for kandidatene, og «employer branding» som markedsføringsstrategi. Vi er blitt en ledende aktør på å bruke data for å skape de mest effektive og treffsikre rekrutteringsprosessene. For å anbefale konkrete rekrutteringstiltak tilpasset din virksomhet, ønsker vi et møte med ledergruppen for å avdekke:

• Rekrutteringsbehov på kort og lang sikt

• Rekrutteringsutfordringene

• Hva dere gjør i dag for å attrahere de rette kandidatene

Kampen om de skarpeste hodene hardner til. I jakten på de beste jobber vi strategisk med innsikt, teknologi og innhold.

Strategi

Kampen om de skarpeste hodene hardner til. I jakten på de beste jobber vi strategisk med innsikt, teknologi og innhold.

Strategi

Kampen om de beste hodene hardner til

Mange virksomheter opplever «The war for talent». Innenfor noen yrkesgrupper er det mangel på folk, noen ansatte bytter arbeidsgiver oftere enn før, og selskaper må dermed ansette i høyre takt enn tidligere. Det er ikke lenger arbeidsgivers marked, men snarere arbeidstakernes.

Den tradisjonelle rekrutteringsmodellen er ikke lenger bærekraftig, og virksomheter blir tvunget til å tenke nytt.

Hvordan vinne «The war for talent» gjennom nytekning og innovasjon

For å vinne kampen om de beste hodene, kreves nytenkning, innovasjon og ikke minst evne til å presentere egen virksomhet som attraktiv arbeidsgiver.

Gjennom å arbeide strategisk sammen med krevende kunder har vi bevist at det er mulig å vinne kampen om talentene – på både kort og lang sikt.

Vi har sett viktigheten av lav inngangsbarriere for kandidatene, og «employer branding» som markedsføringsstrategi. Vi er blitt en ledende aktør på å bruke data for å skape de mest effektive og treffsikre rekrutteringsprosessene. For å anbefale konkrete rekrutteringstiltak tilpasset din virksomhet, ønsker vi et møte med virksomheten for å avdekke:

• Rekrutteringsbehov på kort og lang sikt

• Rekrutteringsutfordringene

• Hva dere gjør i dag for å attrahere de rette kandidatene

Trykk for å lese mer

Vi sitter i førersetet innen datadrevet rekruttering og revolusjonerer måten vi identifiserer og ansetter topptalenter.

Innsikt

Trykk for å lese mer

Vi sitter i førersetet innen datadrevet rekruttering og revolusjonerer måten vi identifiserer og ansetter topptalenter.

Innsikt

La oss gjøre datadrevet innsikt til en prioritet for dere og se fordelene med egne øyne

Ved å systematisk samle inn og analysere data har vi avdekket nøkkelkarakteristikkene som utgjør en vellykket rekrutteringsprosess, noe som gjør oss i stand til å optimalisere vår tilnærming og oppnå bedre resultater.

Vi har også utviklet et metodeverk for å lage treffsikre rekrutteringsprosesser, slik at suksessen kan gjentas. Vi vet hvordan ulike annonsetyper, kanaler og landingssider påvirker ansettelser, og ikke bare hvordan det påvirker «det første klikket».

PwC har – på oppdrag for IoP - gjennomført en rekke intervjuer med personer som har jobbet med rekruttering, både i linjen, i større rekrutteringsselskaper og kunder av IoP. Fellesnevneren er at det er krevende å se «helhetsbildet» av pågående rekrutteringer, noe som resulterer i mye tidbruk på å sammenstille rapporter til ledermøter.

I tillegg er det et ønske å kunne prognostisere forventede ansettelser for å iverksette nødvendige tiltak for å øke tilfanget av kandidater. Flere er også interessert i å få et oppdatert bilde av hva man betaler på annonseflatene, samt gjøre lette analyser, som for eksempel på hvilket tidspunkt det er mest effektivt å rekruttere på.

Portable communications device

Vi utvikler for tiden et verktøy for å effektivisere rekrutteringsprosessen, gi verdifull innsikt i kandidatadferd og muliggjøre mer effektiv benchmarking mot industrikonkurrenter på sikt.

Trykk for å lese mer

Med dette verktøyet vil vi være i stand til å ta flere datadrevne beslutninger om rekruttering og målrette innsatsen mer effektivt enn konkurrentene.

Verktøyet vil gi sanntidsdata om kandidatadferd, slik at vi kan justere rekrutteringsstrategiene våre etter behov. Det vil også gi oss tall som time-to-hire og cost-per-hire, slik at vi kan holde oss konkurransedyktige og forbedre prosessene våre over tid.

Colorfulness, Font, Line

Trikset er storytelling

Vi er et team av profesjonelle historiefortellere. Vi skaper engasjerende innhold. Vår oppgave er å sette arbeidsgivere i best mulig lys. Vi lager alt fra reportasjer om dagliglivet på kontoret, intervjuer med ansatte til case-studier som viser hvilken arbeidshverdag nyansatte kan forvente.

Men først og fremst skaper vi en kommunikasjonsløsning som vil øke effekten av rekrutteringsarbeidet.

Kunsten å skille seg ut

Vi vet hvor viktig det er å være annerledes i dagens arbeidsgivermarked. For å rekruttere de beste er det avgjørende å vise markedet hvem man som arbeidsgiver er - på den aller beste måten. Derfor har vi spesialisert oss på å hjelpe virksomheter med å bygge et solid og attraktivt arbeidsgiverbrand gjennom kraftfullt innhold.

Portable communications device, Mobile phone, Product, Telephony, Gadget, Gesture, Finger

Effektiv historiefortelling

Innholdsteamet er spesialisert på å understøtte rekrutteringsarbeidet gjennom effektiv employer branding. Vårt mål er å fortelle historien om arbeidsgiverne på en måte som gir dem tiltrekningskraft på de beste hodene.

Med inspirerende historier gir vi arbeidsgivere større tiltrekningskraft på de beste hodene.

Innhold

Les mer

Portable communications device, Mobile phone, Telephony, Iphone, Gesture, Gadget
Portable communications device, Mobile phone, Smile, Sleeve, Gadget, Gesture, Smartphone

Med spisskompetanse på performance marketing sørger vi for at budskapet treffer rett person til rett tid.

Effektiv markedsføring

Les mer

Rett person. Rett tid. Rett budskap.

Vårt markedsteam er blant de beste i landet på å levere markedskampanjer med høy treffsikkerhet og presisjon. Målet er å treffe rett person til rett tid med rett budskap.

Resultatet er at kampanjene gir både synlighet, oppmerksomhet og konverteringer – fra de aller mest attraktive kandidatene.

Portable communications device, Mobile phone, Smile, Sleeve, Gadget, Gesture, Smartphone

Med spisskompetanse på performance marketing sørger vi for at budskapet treffer rett person til rett tid.

Effektiv markedsføring

Les mer

Kampen om klikket

Som tidligere journalister i norske medier, vet vi hva som skaper oppmerskomhet og klikk. Vårt kommunikajonsteam bruker redaksjonelle fortellerteknikker i jakten på de beste kandidatene. På denne måten oppnår vi høye klikk- og konverteringsrater. Vårt mål er å tiltrekke så mange gode kandidater som mulig.

Optimalisering

Vi jobber aktivt med å optimalisere våre kampanjer live. Dette innebærer at vi løpende måler effekt, benchmarker mot markedet og justerer på både mediestrategi og markedsmateriell underveis i kampanjen.

Resultatet er at kampanjene presterer stadig bedre etter hvert som tiden går.

Den beste kandidatreisen

Vår modell sikrer en smidig og effektiv kandidatreise – slik at vi finner de beste hodene raskere og enklere enn noen sinne.

Kandidatreisen

Les mer om de ulike stegene

Artikler og annonsering

Artikler og annonsering -> lettbeint rekrutteringsprosess -> rask tilbakemelding -> Intervjuer -> tester -> tilbud

Lettbeint rekrutterinsprosess

Intervjuer

Tester

Tilbud

Rask tilbakemelding

Den beste kandidatreisen

Vår modell sikrer en smidig og effektiv kandidatreise – slik at vi finner de beste hodene raskere og enklere enn noen sinne.

Kandidatreisen

Les mer om de ulike stegene

Artikler og annonsering

Artikler og annonsering -> lettbeint rekrutteringsprosess -> rask tilbakemelding -> Intervjuer -> tester -> tilbud

Lettbeint rekrutterinsprosess

Intervjuer

Tester

Tilbud

Rask tilbakemelding

Vi har utviklet en digital plattform som sikrer at vi finner flere «riktige» kandidater til våre kunder. Våre kandidater blir bearbeidet over tid og dermed godt motiverte for å jobbe hos dere. Vi tilbyr rekruttering via digitale plattformer med begrenset fysisk kontakt, og vi har gjennom mange år i rekrutteringsbransjen en solid faglig forankring.

1.Artikler og annonsering

Kandidater opplever at de blir eksponert for interessante artikler og karrieremuligheter i ulike medier»

2. Lettbeint rekrutteringsprosess

Vi tilbyr kandidatene en smidigere rekrutteringsprosess, og der vi kun etterspør navn og kontaktinfo i første fase.

Rectangle, Font

3. Rask tilbakemelding

Vi gir instant feedback innen 48 timer til alle kandidater som melder sin interesse.

5. Tester

Vi anbefaler ofte at finalekandidatene gjennomgår følgende tester for å avdekke personlige egenskaper og evner:

Personlighetstesten OPQ 32 fra SHL.

Testen gir detaljert informasjon om 32 personlighetstrekk som er relevante for prestasjoner i arbeidslivet. Den kartlegger generelle adferdsmønstre hos kandidatene, og er basert på trekkteori og fem-faktormodellen av personlighet.


Induktiv evnetest fra SHL.

Personer som gjør det godt på slike tester, har ofte større kapasitet til å sette seg inn i komplekse problemstillinger, lærer fort og resonnerer godt.

Vi benytter SHL sine tester, og setter sammen de testene vi finner riktig sett i forhold til de ulike rollene som skal besettes, og kompetanser som skal avdekkes. Valg av test defineres i hvert enkelt oppdrag. Alle tester gjennomføres og tilbakeleses digitalt. Alle testene som benyttes er sertifisert av DNV GL. Vi har gjennom mange år i rekrutteringsbransjen en solid faglig forankring og sertifisering – i metodikk, verktøy, vurdering og utvelgelse.

6. Tilbud

Vi bidrar gjerne med råd knyttet til utforming av tilbud til kandidatene og eventuelle forhandlinger rundt ansettelsene, og vi følger kandidatene helt frem til signert ansettelseskontrakt.

4. Intervjuer

Med utgangspunkt i utarbeidet kravspesifikasjon for de ulike rollene vil kandidatene gjennomgå flere strukturerte intervjuer. Vi kartlegger kandidatenes erfaring, motivasjon for stillingen, holdninger og verdier.

Vi vil sikre at alle relevante papirer, vitnemål, attester og lignende på kandidatene innhentes og sjekkes. All informasjon vil bli håndtert i henhold til GDPR og Datatilsynets krav til personvern.

Vi avdekker alltid lønnsforventninger i denne fasen, slik at dere ikke bruker tid på kandidater som er utenfor den lønnsrammen dere kan tilby. Intervjuer kan foregå enten personlig eller digitalt – alt ettersom hva kunden og vi finner hensiktsmessig. Videointervjuer kan også fungere i denne fasen. Kandidatene presenterer seg da selv, samt svarer ut 3-5 kritiske suksessfaktorer for stillingen – ref kravspesifikasjon for stillingen.

Vi er i særs opptatt av å kartlegge kandidatenes motivasjon for å jobbe hos dere, herunder de spesifikke definerte arbeidsoppgavene, og med lederen vedkommende vil rapportere til/temaet vedkommende vil jobbe i/ha ansvaret for.

Aktuelle kandidater vil fortløpende bli presentert for dere. I disse intervjuene gås det mer i dybden på dere som arbeidsgiver, stillingens innhold, samt den vedkommende skal rapportere til. Vår erfaring tilsier at dette intervjuet gjerne kan foregå digitalt.

Les mer

Vår klientliste inkluderer selskaper som Røde Kors, Kredinor, PwC, Ernst & Young, Multiconsult, Eltek, Bearingpoint, Norges Blindeforbund m.fl.

Bak Nye Kolleger står rekrutteringsbyrået IoP og kommunikasjonsbyrået Pressworks, i tillegg til assosierte partnerselskaper som bidrar med spisskompetanse på performance marketing og teknologiutvikling.

Card Title Two
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

PwC

Communication Device, Gesture, Gadget

Blindeforbundet

Gadget, Television, Computer

Eltek

Noen av våre caser

PwC
Blindeforbundet
Eltek
EY Skye
Vårt mål er å tiltrekke oss erfarne kandidater med relevant bakgrunn fra SAP, Microsoft Dynamics 365 og systemutviklere inne både Java, .Net og UX.
Se kampanjensidene her
PWC Consulting
Pr kampanje på 3-4 måneder har vi rekruttert en mix av 6-8 personer innenfor; IT-arkitekter, IT-prosjektledere, IT-analytikere, IT-teknologer, strategisk innkjøpere, operation, informasjonssikkerhet og konsulenter innenfor organisasjons- og lederutvikling.
Se kampanjesidene her
Eltek
Kampanjens hovedmål er å snakke med potensielle kandidater både med tanke på eksisterende og fremtidig behov for nye ansatte. Vi ønsker å tiltrekke oss dyktige ingeniører ved hjelp av godt budskap og målrettet markedsføring ved å gi kandidatgruppen innsikt i hvordan og hva Eltek faktisk jobber med.
Se kampanjesiden her
Pilotprosjekt for Multiconsult
Målsettingen var å sjekke ut responsen på rekrutteringskampanjer i bygg&anleggs bransjen. På to måneder oppnådde vi 3,3 mill annonsevisninger og 124 personer meldte sin interesse innenfor geoteknikk!
Se kampanjesiden her
EY Skye
Vårt mål er å tiltrekke oss erfarne kandidater med relevant bakgrunn fra SAP, Microsoft Dynamics 365 og systemutviklere inne både Java, .Net og UX.
Se kampanjensidene her
PWC Consulting
Pr kampanje på 3-4 måneder har vi rekruttert en mix av 6-8 personer innenfor; IT-arkitekter, IT-prosjektledere, IT-analytikere, IT-teknologer, strategisk innkjøpere, operation, informasjonssikkerhet og konsulenter innenfor organisasjons- og lederutvikling.
Se kampanjesidene her
Eltek
Kampanjens hovedmål er å snakke med potensielle kandidater både med tanke på eksisterende og fremtidig behov for nye ansatte. Vi ønsker å tiltrekke oss dyktige ingeniører ved hjelp av godt budskap og målrettet markedsføring ved å gi kandidatgruppen innsikt i hvordan og hva Eltek faktisk jobber med.
Se kampanjesiden her
Pilotprosjekt for Multiconsult
Målsettingen var å sjekke ut responsen på rekrutteringskampanjer i bygg&anleggs bransjen. På to måneder oppnådde vi 3,3 mill annonsevisninger og 124 personer meldte sin interesse innenfor geoteknikk!
Se kampanjesiden her

Med inspirerende historier gir vi arbeidsgivere større tiltrekningskraft på de beste hodene.

Innhold

Les mer

Portable communications device, Mobile phone, Telephony, Sleeve, Gesture, Iphone, Smile, Gadget

Med spisskompetanse på performance marketing sørger vi for at budskapet treffer rett person til rett tid.

Performance marketing

Les mer

Vi har systematisk samlet og analysert data som viser hva som kjennetegner de mest vellykkede rekrutteringsprosessene.

Innsikt

Les mer

Jakten på de beste
Kampen om de skarpeste hodene hardner til. I jakten på de beste jobber vi strategisk med innsikt, teknologi og innhold. Resultatet er en rekrutteringsprosess mer effektiv enn noensinne.
Card Title Two
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

En kandidatreise i verdensklasse

Vår modell sikrer en smidig og effektiv kandidatreise – slik at vi finner de beste hodene raskere og enklere enn noen sinne.

Kandidatreisen

Les mer

Emplyer branding

Lettbeint rekrutterinsprosess

Rask tilbakemelding

Intervjuer

Tester

Tilbud