Med vår nye rekrutteringsmetode kommer kandidatene til deg

– Det som fungerte tidligere, funker ikke så godt lenger. For å tiltrekke oss de beste talentene, må vi tenke nytt og helhetlig – og vi må fortelle de gode historiene.

Det sier Anita Røed, partner i rekrutteringsselskapet IoP. Sammen med innholdsbyrået Pressworks, har de utviklet et komplett metodeverk for å ta i bruk employer branding i rekrutteringsprosessen. Dette sikrer at du når frem til de kandidatene de ønsker – og vinner kampen om de beste hodene.

«Det er på høy tid at både virksomheter og bransjen selv har en mer strategisk tilnærming til rekruttering.»

– Anita Røed

Lyst til å vite mer?

Ta kontakt med Anita Røed og hør hvordan vi hjelper norske arbeidsgivere å rekruttere de beste.

Se for deg dette: Din neste IT-spesialist scroller på telefonen på bussen hjem. Hun trives godt i jobben, selv om hun gjerne skulle utviklet seg mer.

På Facebook kommer hun over en video som viser en inspirerende og hyggelig arbeidsplass, der faglig utvikling er høyt prioritert.

Hun legger inn en uforpliktende melding, og om ikke lenge, er hun blitt en del av teamet ditt. Femten andre interessante kandidater har gjort det samme, og er i prosess til andre stillinger i din virksomhet.

– For å nå de rette kandidatene, må du sørge for å treffe dem på akkurat det tidspunktet de er mest åpne for det, med innhold som er relevant for dem. Vi ser at denne kombinasjonen har en enormt stor effekt, forklarer Knut Krogsæter, partner i IoP.

Kontakt oss for å høre mer om vår nye rekrutteringsmetode.

Kontakt oss

Datadrevet innsikt

Etter hvert som metoden benyttes i stadig flere rekrutteringsprosesser, samles erfaringer og kunnskap som gir enda større slagkraft. Kampanjer for flere store kunder de siste årene, har vist at metoden er effektiv.

Vi har opparbeidet oss kunnskap om hvilke budskap som trigget kandidater vi har ansatt innen ulike fagområder, i hvilket medium og hvilken dag og tidspunkt de meldte sin interesse. Dette er innsikt vi kan tilby våre kunder, slik at de kan jobbe mer treffsikkert i jakten på de gode hodene, sier Røed.

– Det er på høy tid at både virksomheter og bransjen selv har en mer strategisk tilnærming til rekruttering. Men min erfaring er at mange rekrutteringsselskaper jobber ad-hoc med å løse enkeltstillinger – akkurat slik de gjorde for femten år siden, legger hun til.

Datadrevet distribusjon

Med all den innsikten som er tilgjengelig for oss gjennom moderne teknologi, er det ikke lenger snakk om å publisere innholdet og krysse fingrene. Markedsplanen skreddersys til akkurat den kandidaten du ønsker å nå.

Formidler det unike ved arbeidsplassen

- Det unike med denne metoden, er at kandidatene selv tar det første steget – fordi de har blitt nysgjerrige, og vil vite mer. Da har vi lykkes med å fortelle en historie som skaper følelser og engasjement. Det sier Björn Audunn Blöndal, kreativ leder og partner i Pressworks.

For historier finnes det nok av på alle arbeidsplasser. Det handler bare om å finne dem.

Lyst til å vite mer?

Ta kontakt med Anita Røed og hør hvordan vi hjelper norske arbeidsgivere å rekruttere de beste.

– Sammen med kunden, tar vi tak i det som er unikt med akkurat denne arbeidsplassen. Det kan være kulturen, karrieremuligheter, utvikling, prosjekter eller andre ting. Så formidler vi disse historiene gjennom en miks av tekst, foto, video og grafikk som vi designer ut i en rik innholdspresentasjon, sier han.

La deg ikke lure av det proffe resultatet – de som forteller historiene, er ikke skuespillere.

- Nei, dette er medarbeidere som ønsker å fortelle om arbeidsplassen sin. Vi viser frem menneskene, slik at virksomheten blir menneskelig og får et ansikt.

«Denne måten å fortelle historier på oppleves som troverdig, nettopp fordi det er ekte, forklarer Blöndal.»

– Björn Audunn Blöndal

- Avhengig av hvilke medier vi distribuerer kampanjene i, benytter vi ulike fortellerteknikker for å skape trafikk. Det er ofte store forskjeller på hvilke budskap som gir effekt i de ulike mediene. Derfor jobber vi strukturert og analytisk med å tilpasse budskapene, forteller Christian Enger, partner og daglig leder i Pressworks.

Hvilken mediemiks har fungert best? Hvilket tidspunkt? Hvilke budskap har skapt mest engasjement? Kontinuerlig optimaliseringer er en del av prosessen.

Mange kandidater melder sin interesse

Med all den innsikten som er tilgjengelig for oss gjennom moderne teknologi, er det ikke lenger snakk om å publisere innholdet og krysse fingrene. Markedsplanen skreddersys til akkurat den kandidaten du ønsker å nå.

– Resultatet er at vi når ut til mange potensielle kandidater som melder sin interesse.

Kontakt oss for å høre mer om vår nye rekrutteringsmetode.

Kontakt oss

En kandidatreise i verdensklasse

Når interessen er etablert, starter seleksjonen. Men først gir vi alle kandidater instant feedback innen 48 timer. Det er viktig å ta godt vare på kandidatene helt frem til mål, forteller Krogsæter. Og det gjelder ikke bare de som får jobben – alle kandidater skal sitte igjen med en god opplevelse.

- Det er ikke alltid man føler seg så godt ivaretatt som kandidat, når man ikke er blant finalistene, påpeker Røed. Hun tror det henger sammen med at mange virksomheter har et kortsiktig og lite strategisk syn på rekruttering.

Bygger merkevare på lang sikt

Å vise ansikt og bygge kjennskap og kunnskap til virksomheten din som attraktiv arbeidsplass, vil ha positive effekter også i et mer langsiktig perspektiv, påpeker Krogsæter.

- Potensielle kunder vil også la seg påvirke av gode historier om dyktige medarbeidere. I tillegg har employer branding ofte en positiv effekt internt i virksomheten. Turn-over går ned, mens stoltheten går opp.

Med mange års erfaring innenfor rekrutteringsbransjen tror Krogsæter at det vil bli mer og mer vanlig å jobbe på denne måten fremover – rett og slett fordi det er så effektivt.

– Det er klokt å tenke mer langsiktig på hvordan du skal tiltrekke deg de flinkeste folka, og hva slags inntrykk du gir når du er i kontakt med mennesker. For det er merkevarebygging i alt du gjør – ikke minst i en seleksjonsprosess, sier Røed.

Kontakt oss

Hei Kjell, jeg skal på styremøte i neste uke og der står rekruttering høyt på dagsorden. Vi klarte jo ikke å nå målene våre i fjor fordi vi ikke fikk tak i nok folk med rett kompetanse.

13:05

JD

Hei! Vi trenger en ny medarbeider skal vi nå målene for i år!

Vi har brukt både ekstern rekrutterer og hadde mange jobbannonser,

13:07

KH

Ja, det er riktig, men kanskje har jeg en løsning. Jeg snakket med noen i forrige uke som kan hjelpe oss med å få tak i de rette folkene. De har tenkt nytt, forenklet kandidatreisen og vet hvordan vår vi

13:07

KH

Vi vil jo få de samme utfordringene også i år

13:08

JD

- Det er på tide at virksomheter tenker nytt for å få tak i gode kandidater. For har du ikke riktig kompetanse på plass, når du heller ikke målene for virksomheten.

Lyst til å vite mer?

Ta kontakt med Anita Røed og hør hvordan vi hjelper norske arbeidsgivere å rekruttere de beste.

Bak Nye Kolleger står rekrutteringsbyrået IoP og kommunikasjonsbyrået Pressworks, i tillegg til assosierte partnerselskaper som bidrar med spisskompetanse på performance marketing og teknologiutvikling.