En kandidatreise i verdensklasse

IoP AS har utviklet en digital plattform som sikrer at vi finner flere «riktige» kandidater til våre kunder. Våre kandidater blir bearbeidet over tid og dermed godt motiverte for å jobbe hos dere. Vi tilbyr rekruttering via digitale plattformer med begrenset fysisk kontakt, og vi har gjennom mange år i rekrutteringsbransjen en solid faglig forankring.

1.Employer branding

Vi utformer artikler, landinsside og annonser …. Bla bla CHRISTIAN

Smile, Comfort, Font

2. Lettbeint rekrutteringsprosess

Lorem ipsum dolor sit amet?

Portable communications device, Mobile phone, Hand, Telephony, Gadget, Finger, Gesture, Thumb
Rectangle, Font

Hei, så fint du har vist interesse! Vi tar gjerne en kort prat med deg på Teams torsdag kl 10.

11:05

JD

Hei! Vi trenger en ny medarbeider skal vi nå målene for i år!

3. Instant feedback

Kandidater i dag ønsker smidige rekrutteringsprosesser. Derfor etterspør vi kun navn og kontaktinfo i første fase. Vi tilbyr instant feedback innen 48 timer og søker å motivere aktuelle kandidater å melde sin interesse. Vi har god erfaring med at dette gir mange interesserte kandidater.

Rectangle, Font

4. Rekrutteringsverktøy

Alle søkere vil bli håndtert gjennom vårt rekrutteringsverktøy Teamtailor. Det sikrer effektiv og GDPR complaint håndtering av kandidatene, og vi opplever at det er et smidig verktøy for oss, kandidater og kunder. Kandidater gjennom oss er til enhver tid oppdatert om prosessen de er involvert i.

5. Intervjuer

Med utgangspunkt i utarbeidet kravspesifikasjon for de ulike rollene vil kandidatene gjennomgå flere strukturerte intervjuer. Vi kartlegger kandidatenes erfaring, motivasjon for stillingen, holdninger og verdier.

Vi vil sikre at alle relevante papirer, vitnemål, attester og lignende på kandidatene innhentes og sjekkes. All informasjon vil bli håndtert i henhold til GDPR og Datatilsynets krav til personvern.

Vi avdekker alltid lønnsforventninger i denne fasen, slik at dere ikke bruker tid på kandidater som er utenfor den lønnsrammen dere kan tilby. Intervjuer kan foregå enten personlig eller digitalt – alt ettersom hva kunden og vi finner hensiktsmessig. Videointervjuer kan også fungere i denne fasen. Kandidatene presenterer seg da selv, samt svarer ut 3-5 kritiske suksessfaktorer for stillingen – ref kravspesifikasjon for stillingen.

Vi er i særs opptatt av å kartlegge kandidatenes motivasjon for å jobbe hos dere, herunder de spesifikke definerte arbeidsoppgavene, og med lederen vedkommende vil rapportere til/temaet vedkommende vil jobbe i/ha ansvaret for.

Aktuelle kandidater vil fortløpende bli presentert for dere. I disse intervjuene gås det mer i dybden på dere som arbeidsgiver, stillingens innhold, samt den vedkommende skal rapportere til. Vår erfaring tilsier at dette intervjuet gjerne kan foregå digitalt.

Intervjuer

Med utgangspunkt i utarbeidet kravspesifikasjon for de ulike rollene vil kandidatene gjennomgå flere strukturerte intervjuer. Vi kartlegger kandidatenes erfaring, motivasjon for stillingen, holdninger og verdier.

Vi vil sikre at alle relevante papirer, vitnemål, attester og lignende på kandidatene innhentes og sjekkes. All informasjon vil bli håndtert i henhold til GDPR og Datatilsynets krav til personvern.

Vi avdekker alltid lønnsforventninger i denne fasen, slik at dere ikke bruker tid på kandidater som er utenfor den lønnsrammen dere kan tilby. Intervjuer kan foregå enten personlig eller digitalt – alt ettersom hva kunden og vi finner hensiktsmessig

Hei!

11:05

JD

Hei! Vi trenger en ny medarbeider skal vi nå målene for i år!

Les mer

Videointervjuer kan også fungere i denne fasen. Kandidatene presenterer seg da selv, samt svarer ut 3-5 kritiske suksessfaktorer for stillingen – ref kravspesifikasjon for stillingen. Vi er i særs opptatt av å kartlegge kandidatenes motivasjon for å jobbe hos dere, herunder de spesifikke definerte arbeidsoppgavene, og med lederen vedkommende vil rapportere til/temaet

vedkommende vil jobbe i/ha ansvaret for. Aktuelle kandidater vil fortløpende bli presentert for dere. I disse intervjuene gås det mer i dybden på dere som arbeidsgiver, stillingens innhold, samt den vedkommende skal rapportere til. Vår erfaring tilsier at dette intervjuet gjerne kan foregå digitalt.

6. Tester

Vi anbefaler ofte at finalekandidatene gjennomgår følgende tester for å avdekke personlige egenskaper og evner:

Personlighetstesten OPQ 32 fra SHL.

Testen gir detaljert informasjon om 32 personlighetstrekk som er relevante for prestasjoner i arbeidslivet. Den kartlegger generelle adferdsmønstre hos kandidatene, og er basert på trekkteori og fem-faktormodellen av personlighet.


Induktiv evnetest fra SHL.

Personer som gjør det godt på slike tester, har ofte større kapasitet til å sette seg inn i komplekse problemstillinger, lærer fort og resonnerer godt.

Vi benytter SHL sine tester, og setter sammen de testene vi finner riktig sett i forhold til de ulike rollene som skal besettes, og kompetanser som skal avdekkes. Valg av test defineres i hvert enkelt oppdrag. Alle tester gjennomføres og tilbakeleses digitalt. Alle testene som benyttes er sertifisert av DNV GL. Vi har gjennom mange år i rekrutteringsbransjen en solid faglig forankring og sertifisering – i metodikk, verktøy, vurdering og utvelgelse.

Tester

Vi anbefaler ofte at finalekandidatene gjennomgår følgende tester for å avdekke personlige egenskaper og evner:

Personlighetstesten OPQ 32 fra SHL.

Testen gir detaljert informasjon om 32 personlighetstrekk som er relevante for prestasjoner i arbeidslivet. Den kartlegger generelle adferdsmønstre hos kandidatene, og er basert på trekkteori og fem-faktormodellen av personlighet.

2) Induktiv evnetest fra SHL.

Personer som gjør det godt på slike tester, har ofte større kapasitet til å sette seg inn i komplekse problemstillinger, lærer fort og resonnerer godt. Vi benytter SHL sine tester, og setter sammen de testene vi finner riktig sett i forhold til de ulike rollene som skal besettes, og kompetanser som skal avdekkes.

Valg av test defineres i hvert enkelt oppdrag. Alle tester gjennomføres og tilbakeleses digitalt. Alle testene som benyttes er sertifisert av DNV GL. Vi har gjennom mange år i rekrutteringsbransjen en solid faglig forankring og sertifisering – i metodikk, verktøy, vurdering og utvelgelse.

7. Tilbud

Vi bidrar gjerne med råd knyttet til utforming av tilbud til kandidatene og eventuelle forhandlinger rundt ansettelsene, og vi følger kandidatene helt frem til signert ansettelseskontrakt.

Resultat

Det betyr at vi leverer flere og dyktigere kandidater til våre oppdragsgivere – raskere og smidigere, i et utfordrende rekrutteringsmarked. Mer fra Christian …

Vi har utviklet en digital plattform som sikrer at vi finner flere «riktige» kandidater til våre kunder. Våre kandidater blir bearbeidet over tid og dermed godt motiverte for å jobbe hos dere. Vi tilbyr rekruttering via digitale plattformer med begrenset fysisk kontakt, og vi har gjennom mange år i rekrutteringsbransjen en solid faglig forankring.

1.Artikler og annonsering

Kandidater opplever at de blir eksponert for interessante artikler og karrieremuligheter i ulike medier.

2. Lettbeint rekrutteringsprosess

Vi tilbyr kandidatene en smidigere rekrutteringsprosess, og der vi kun etterspør navn og kontaktinfo i første fase.

Rectangle, Font

3. Rask tilbakemelding

Vi gir instant feedback innen 48 timer til alle kandidater som melder sin interesse.

5. Tester

Vi anbefaler ofte at finalekandidatene gjennomgår følgende tester for å avdekke personlige egenskaper og evner:

Personlighetstesten OPQ 32 fra SHL.

Testen gir detaljert informasjon om 32 personlighetstrekk som er relevante for prestasjoner i arbeidslivet. Den kartlegger generelle adferdsmønstre hos kandidatene, og er basert på trekkteori og fem-faktormodellen av personlighet.


Induktiv evnetest fra SHL.

Personer som gjør det godt på slike tester, har ofte større kapasitet til å sette seg inn i komplekse problemstillinger, lærer fort og resonnerer godt.

Vi benytter SHL sine tester, og setter sammen de testene vi finner riktig sett i forhold til de ulike rollene som skal besettes, og kompetanser som skal avdekkes. Valg av test defineres i hvert enkelt oppdrag. Alle tester gjennomføres og tilbakeleses digitalt. Alle testene som benyttes er sertifisert av DNV GL. Vi har gjennom mange år i rekrutteringsbransjen en solid faglig forankring og sertifisering – i metodikk, verktøy, vurdering og utvelgelse.

6. Tilbud

Vi bidrar gjerne med råd knyttet til utforming av tilbud til kandidatene og eventuelle forhandlinger rundt ansettelsene, og vi følger kandidatene helt frem til signert ansettelseskontrakt.

4. Intervjuer

Med utgangspunkt i utarbeidet kravspesifikasjon for de ulike rollene vil kandidatene gjennomgå flere strukturerte intervjuer. Vi kartlegger kandidatenes erfaring, motivasjon for stillingen, holdninger og verdier.

Vi vil sikre at alle relevante papirer, vitnemål, attester og lignende på kandidatene innhentes og sjekkes. All informasjon vil bli håndtert i henhold til GDPR og Datatilsynets krav til personvern.

Vi avdekker alltid lønnsforventninger i denne fasen, slik at dere ikke bruker tid på kandidater som er utenfor den lønnsrammen dere kan tilby. Intervjuer kan foregå enten personlig eller digitalt – alt ettersom hva kunden og vi finner hensiktsmessig. Videointervjuer kan også fungere i denne fasen. Kandidatene presenterer seg da selv, samt svarer ut 3-5 kritiske suksessfaktorer for stillingen – ref kravspesifikasjon for stillingen.

Vi er i særs opptatt av å kartlegge kandidatenes motivasjon for å jobbe hos dere, herunder de spesifikke definerte arbeidsoppgavene, og med lederen vedkommende vil rapportere til/temaet vedkommende vil jobbe i/ha ansvaret for.

Aktuelle kandidater vil fortløpende bli presentert for dere. I disse intervjuene gås det mer i dybden på dere som arbeidsgiver, stillingens innhold, samt den vedkommende skal rapportere til. Vår erfaring tilsier at dette intervjuet gjerne kan foregå digitalt.

Les mer