Kampen om de beste hodene hardner til

Mange virksomheter opplever «The war for talent». Innenfor noen yrkesgrupper er det mangel på folk, noen ansatte bytter arbeidsgiver oftere enn før, og selskaper må dermed ansette i høyre takt enn tidligere. Det er ikke lenger arbeidsgivers marked, men snarere arbeidstakernes.

Den tradisjonelle rekrutteringsmodellen er ikke lenger bærekraftig, og virksomheter blir tvunget til å tenke nytt.

Hvordan vinne «The war for talent» gjennom nytekning og innovasjon

For å vinne kampen om de beste hodene, kreves nytenkning, innovasjon og ikke minst evne til å presentere egen virksomhet som attraktiv arbeidsgiver.

Gjennom å arbeide strategisk sammen med krevende kunder har vi bevist at det er mulig å vinne kampen om talentene – på både kort og lang sikt.

Vi har sett viktigheten av lav inngangsbarriere for kandidatene, og «employer branding» som markedsføringsstrategi. Vi er blitt en ledende aktør på å bruke data for å skape de mest effektive og treffsikre rekrutteringsprosessene. For å anbefale konkrete rekrutteringstiltak tilpasset din virksomhet, ønsker vi et møte med virksomheten for å avdekke:

• Rekrutteringsbehov på kort og lang sikt

• Rekrutteringsutfordringene

• Hva dere gjør i dag for å attrahere de rette kandidatene

Kampen om de beste hodene hardner til

Mange virksomheter opplever «The war of talent». Innenfor noen yrkesgrupper er det mangel på folk, noen ansatte bytter arbeidsgiver oftere enn før, og selskaper må dermed ansette i høyre takt enn tidligere. Det er ikke lenger arbeidsgivers marked, men snarere arbeidstakernes.

Den tradisjonelle rekrutteringsmodellen er ikke lenger bærekraftig, og virksomheter blir tvunget til å tenke nytt.

Hvordan vinne «The war for talent» gjennom nytekning og innovasjon

For å vinne kampen om de beste hodene, kreves nytenkning, innovasjon og ikke minst evne til å presentere egen virksomhet som attraktiv arbeidsgiver.

Gjennom å arbeide strategisk med krevende kunder har vi, sammen med våre kunder, bevist at det er mulig å vinne kampen om talentene – på både kort og lang sikt.

Vi har sett viktigheten av lav inngangsbarriere for kandidatene, og «employer branding» som markedsføringsstrategi. Vi er blitt en ledende aktør på å bruke data for å skape de mest effektive og treffsikre rekrutteringsprosessene. For å anbefale konkrete rekrutteringstiltak tilpasset din virksomhet, ønsker vi et møte med ledergruppen for å avdekke:

• Rekrutteringsbehov på kort og lang sikt

• Rekrutteringsutfordringene

• Hva dere gjør i dag for å attrahere de rette kandidatene

Se link med konkrete spørsmål dere kan forberede til et møte i ledergruppen, hvor IoP deltar. Basert på disse samtalene vil vi komme tilbake med våre anbefalinger for at din virksomhet skal kunne få tak i de ressursene dere har behov for fremover.