Rett person. Rett tid. Rett budskap.

Vårt markedsteam er blant de beste i landet på å levere markedskampanjer med høy treffsikkerhet og presisjon. Målet er å treffe rett person til rett tid med rett budskap.

Resultatet er at kampanjene gir både synlighet, oppmerksomhet og konverteringer – fra de aller mest attraktive kandidatene.

Kampen om klikket

Som tidligere journalister i norske medier, vet vi hva som skaper oppmerskomhet og klikk. Vårt kommunikajonsteam bruker redaksjonelle fortellerteknikker i jakten på de beste kandidatene. På denne måten oppnår vi høye klikk- og konverteringsrater. Vårt mål er å tiltrekke så mange gode kandidater som mulig.

Optimalisering

Vi jobber aktivt med å optimalisere våre kampanjer live. Dette innebærer at vi løpende måler effekt, benchmarker mot markedet og justerer på både mediestrategi og markedsmateriell underveis i kampanjen.

Resultatet er at kampanjene presterer stadig bedre etter hvert som tiden går.

Rett person. Rett tid. Rett budskap.

Vårt markedsteam er blant de beste i landet på å levere markedskampanjer med høy treffsikkerhet og presisjon. Målet er å treffe rett person til rett tid med rett budskap.

Resultatet er at kampanjene gir både synlighet, oppmerksomhet og konverteringer – fra de aller mest attraktive kandidatene.

Portable communications device, Mobile phone, Hand, Telephony, Gadget, Finger, Gesture, Thumb

Kampen om klikket

Som tidligere journalister i norske medier, vet vi hva som skaper oppmerskomhet og klikk. Vårt kommunikajonsteam bruker redaksjonelle fortellerteknikker i jakten på de beste kandidatene. På denne måten oppnår vi høye klikk- og konverteringsrater. Vårt mål er å tiltrekke så mange gode kandidater som mulig.

Optimalisering

Vi jobber aktivt med å optimalisere våre kampanjer live. Dette innebærer at vi løpende måler effekt, benchmarker mot markedet og justerer på både mediestrategi og markedsmateriell underveis i kampanjen.

Resultatet er at kampanjene presterer stadig bedre etter hvert som tiden går.